aspektlogo3_ok.jpg

aspektbudlogodrukcmyk.jpg

 

Grupa Aspekt

 ASPEKT NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. - do głównych zadań firmy należy: pośrednictwo w sprzedaży, wynajmie nieruchomości, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, obsługa formalna w zakresie uzyskania wszelkich pozwoleń związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych w tym uzyskiwanie pozwolenia na budowę. 

     
ASPEKT-BUD Sp. z o.o. - świadczy kompleksowe usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych. Działania firmy charakteryzuje wysoka jakość usług i konkurencyjne ceny. Więcej informacji na www.budowadomow.opole.pl

 

ASPEKT Sp. z o.o.  · świadczy usługi związane z odpłatnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych i ZUS oraz usługi związane z odzyskiwaniem należności (windykacja). 

 

 

 

Designed by Possible